Organizace prvního školního týdne

30.8.2017

Sejdeme se 4. září v 8 hodin před budovou školy, konec vyučování je v 9,30.
4. září nefunguje družina/školní klub!

5. – 8. září – není odpolední vyučování – konec dle rozvrhu (bez odpoledek), max. ve 13 hod.
Družina a školní klub již fungují.