Ředitelské volno 31. 10. a 1. 11.

1.10.2019

Dne 31. 10. a 1. 11. 2019 bude škola čerpat ředitelské volno. Pro potřebné případy bude zajištěn provoz školní družiny (provoz 7:30 – 17:00, pátek 16:00) nebo školního klubu (provoz 8:00 – 16:00, pátek 15:00). Prosíme rodiče o sdělení, zda tuto možnost využijete, abychom se organizačně připravili, zajistili program a personální obsazení. (Lístečky s návratkou dostane každý žák od třídního učitele.)