Důležité informace – Covid19

11.9.2020

Přehled důležitých informací k situaci ohledně nákazy Covid-19 pro zákonné zástupce žáků a studentů

  1. Od 10. 9. 2020 je povinné zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky dýchacích cest v prostorách budov škol s některými výjimkami. Mezi ně spadá i naše škola (zřízená podle § 16, odst. 9, školského zákona) – viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, bod 2, písmeno g). V prostorách naší školy tedy žáci a ani pedagogičtí pracovníci nosit roušky nemusí. Při přesunech do jiných objektů (jídelna, tělocvična, počítačová učebna) jsou roušky povinné. Je tedy třeba, aby Vaše dítě nosilo do školy v igelitovém sáčku dvě roušky.

 

  1. Rozhodli jsme se nevítat žáky podáním ruky, což nás velmi mrzí, ale jako instituce respektujeme názor hygieniků.

 

  1. Žáci mají na potřebných místech dostupnou dezinfekci, mýdlo, papírové ručníky a jsou vedeni k opakovanému mytí rukou (zejména při přesunech ve škole, na WC, před stravováním,…) a uplatňování hygienických návyků (kýchání, kašlání,..).

 

  1. Pokud Vaše dítě bude mít ve škole příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, bolest hlavy,…), musíme ho izolovat a informovat Vás, rodiče, abyste dítě co nejdříve ze školy vyzvedli či dali souhlas k jeho samostatnému odchodu domů.

 

  1. Pokud dítě onemocní a omluvíte ho ve škole, je na Vaší odpovědnosti, zda s ním půjdete k lékaři, či budete léčit dítě doma sami. Škola nic ohledně průběhu nemoci, léčení a stavu po nemoci nezjišťuje. Jedinou podmínkou je návrat dítěte do školy bez příznaků infekčního onemocnění.

 

  1. Pokud má Vaše dítě chronické onemocnění, jehož projevy připomínají infekční onemocnění (viz bod 4.), je možné požádat praktického lékaře o vydání potvrzení pro školu, že dítě může školu navštěvovat (že není infekční).

 

  1. Pokud potřebujete vstupovat do budovy školy, je nutné zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky a dezinfekce rukou u vchodu. Návštěvu školy domluvte předem s pedagogickým pracovníkem či sekretářkou školy – tel. 602 838 240, e-mail info@waldorfska.cz.

 

  1. Pokud by byla škola uzavřena kvůli karanténě, uzavře ji Ministerstvo školství a rodiče budou mít nárok na ošetřovné.

 

Budete-li mít další otázky ohledně této problematiky, neváhejte se na mě obrátit.

 

V Praze dne 10. 9. 2020

                                                           Magdaléna Vančatová, ředitelka

                                                           Tel: 778 488 458

                                                           e-mail: vancatová@waldorfska.cz                                                   

 

Dokument ke stažení zde.