Informace k provozu v příštím týdnu

22.10.2021

Vážení rodiče,

vzhledem ke zprávám, které probíhají v médiích, Vás informuji, že naše škola nebude dávat ředitelské volno na dny 25. a 26. 10. 2021. Odůvodnění je následující:

1. Od 1. 9. 2021 nebyl zaznamenán žádný případ nákazou Covid-19 ve škole.

2. Nepovažujeme za vhodné provádět takto náhle organizační změny, které se dotýkají Vašich rodin.

3. Nevíme, jak se situace bude vyvíjet, a proto si raději ponecháváme dny ředitelského volna na pozdější období. Pokud se situace bude zhoršovat, mohlo by být například ředitelské volno vyhlášeno před vánočními prázdninami. Nelze vyloučit ani eventualitu, že Ministerstvo školství vyhlásí na toto období tzv. „volné dny“ pro žáky, jak se stalo loni před podzimními prázdninami. Samozřejmě nic z toho není jisté, ale raději Vás předem o možnostech dění informuji, abyste se mohli připravit a nebyli pak zaskočeni.

Přeji všem mnoho zdraví.

S pozdravem 

Magdaléna Vančatová Spáčilová, ředitelka

(Podzimní prázdniny jsou od 27. 10. do 29. 10..)