Informace k začátku nového školního roku

26.8.2021

Vážení rodiče,

ve středu 1. 9. zahájíme nový školní rok. Pokud nám počasí dovolí, proběhne zahájení venku před budovou školy od 8:15 přibližně do 8:45. V případě velké nepřízně počasí zahájíme školní rok ve vnitřních prostorech pouze s žáky školy a rodiči žáků 1. ročníku. Doprovázející osoby prosíme o zachování hygienických pravidel – dezinfekce rukou u vstupu a zakrytí dýchacích cest (respirátor, nanorouška). Při zahájení venku prosíme doprovázející osoby též o zakrytí dýchacích cest, pokud bude vzdálenost mezi osobami menší než 1,5m (rodinní příslušníci ve své skupince nemusí respirátory či nanoroušky mít). Pro žáky není zakrytí dýchacích cest v budově školy ani před školou vyžadované.

Po zahájení půjdou žáci do školy a otestují se tak, jak byli zvyklí v minulém školním roce. Další testování proběhne v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. Testovat se budeme antigenními testy. K testování metodou PCR jsme se nepřihlásili, protože budou proplácena jen dvě testování na začátku září a pak, pokud by testování pokračovalo, dostaneme opět antigenní testy. Nechtěli jsme děti i sebe zatěžovat zbytečnými změnami.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně lze doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Program první den bude trvat přibližně do 10 h. Školní družina a klub zahajují svoji činnost od čtvrtka 2. 9. 2021. První den obdržíte zápisní lístky, které je nutné 2. 9. řádně vyplněné odevzdat, aby dítě mohlo od 2. 9. družinu či klub navštěvovat.

Tyto informace jsou podle současných epidemických opatření. Pokud se do začátku školního roku změní, budeme vás informovat.

Těšíme se na děti i na vás a přejeme krásný zbytek prázdnin.