Losování do 1. třídy ZŠW

30.4.2024

Losování do 1. ročníku ZŠW

Vzhledem k vysokému počtu žáků, kteří splňují stanovená kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání, proběhne dne 2. 5. 2024 ve 13:30 losování. Losování se budou účastnit zástupci za zřizovatele a školskou radu a je veřejné. Výsledky budou vyvěšeny nejpozději dne 3. 5. 2024 na webových stránkách školy a též na úřední desce školy. Zákonný zástupce účastníka řízení má právo (po předložení průkazu totožnosti) ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí k základnímu vzdělávání nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy, kanceláři ředitelky školy dne 3. 5. a 6. 5. 2024 v době od 8 do 16 hodin. Návštěvu je nutné si předem domluvit na telefonním čísle 778 488 458.