Odkazy

Waldorfské školy (Asociace WŠ)
Informace o waldorfské pedagogice a waldorfských školách v ČR i v zahraničí.
http://www.iwaldorf.cz/zpravy.php?menu=zpr-zpr

Waldorfská pedagogika v ČR
Přehled waldorfského vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, speciální školy, vzdělávání, studium).
http://www.waldorf.cz/cz/

Sociálně – terapeutická dílna Jinan
Textilní dílna při ZŠ a SŠ waldorfské v Praze – Opatově.

http://www.dilnajinan.cz
http://www.youtube.com/watch?v=qLLIqtSd6nM

Dům dětí a mládeže Jižní Město
http://www.ddmjm.cz

Ignis
Chráněná dílna na výrobu svíček ze včelího vosku, filcování ovčí vlny, apod.
http://www.ignis.cz/

Textilní dílna Gawain
Výrobky z textilu a ovčího rouna.
http://www.gawain.cz/

Lemniskáta – život bez bariér
Výroba sešitů a notýsků pro waldorfské školy.
http://www.lemniskata.cz/

Ateliér Délos
Prodej hudebních nástrojů, muzikoterapie, hra na lyru.
http://www.delos.cz/cz/Atelier_Delos.html

Anthroposofická společnost v ČR
http://www.anthroposof.cz/

Magistrát hl. m. Prahy
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/index.html

Toulcův dvůr
Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy.
http://www.toulcuvdvur.cz/

Camphill České Kopisty
http://www.camphill.cz/

Nakladatelství Fabula
Knihy s antroposofickou tématikou, dětská literatura.
http://www.fabula.cz/

Akademie Tabor
http://www.akademietabor.cz