Provoz školní družiny bude přerušen po celou dobu hlavních prázdnin z důvodu nízkého zájmu zákonných zástupců.

23.5.2023