Informace k znovuotevření a provozu školy

10.5.2020

Aktuální informace k znovuotevření školy

Střední škola je od 11. 5. 2020 otevřena pro studenty, kteří budou vykonávat závěrečné zkoušky v tomto školním roce. Rodiče již byli informovaní. Dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro střední školy je ke stažení zde.

Základní škola bude znovu otevřena od 25. 5. 2020 pro žáky 1. stupně, kteří nemají mentální postižení, tělesné postižení, souběžné postižení více vadami a poruchy autistického spektra. Toto omezení je na základě dokumentu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – strana 8 (ke stažení zde).  

K výuce je třeba žáka přihlásit ředitelce školy prostřednictvím mailové komunikace (vancatova@waldorfska.cz) nebo telefonicky (tel. 778 488 458) nejpozději do 20. 5. 2020.

Podrobné informace o hygienických podmínkách výuky a další organizaci jak pro Základní školu, tak pro Střední školu a dopis pro rodiče ZŠ najdete zde.

Školní jídelna Gymnázia Opatov nebude poskytovat stravování – vyjádření ŠJ zde.

Provoz kanceláře školy bude pro veřejnost do 30. 6. 2020 probíhat v omezeném provozu:

Pokud potřebujete vyřizovat záležitosti s kanceláří školy (sekretariát, hospodářka), kontaktujte se nejprve telefonicky na čísle 602 838 240 nebo e-mailu info@waldorfska.cz, kde sdělíte svůj požadavek nebo dotaz. Pracovnice sekretariátu s vámi domluví postup vyřízení – online, telefonicky, v případě nutnosti domluví osobní schůzku.

Žádosti o ošetřovné vyřizujeme prostřednictvím e-mailu. Pokud nemáte možnost tímto způsobem, domluvte se telefonicky na výše uvedeném čísle.

Formulář OČR a podmínky čerpání ke stažení zde.

Děkujeme za pochopení.