I my šijeme roušky

27.3.2020

Naše škola a chráněná dílna Jinan se aktivně zapojily do celostátní výzvy ČESKO ŠIJE ROUŠKY.

Roušky putují všude tam, kde je potřeba, např. pro MČ Praha 11, do nemocnic (VFN Ke Karlovu – klinika nefrologie aj.), pekařství v Říčanech, sociálním službám atd.. 

           

Napsali o nás na stránkách MČ Praha 11:

A kdo nemůže šít ve škole, vytvořil dislokované pracoviště doma a zásobuje rouškami své okolí…