Inzeráty MHMP

7.2.2024

Rada HMP svým usnesením č. 146 ze dne 5. 2. 2024 schválila vyhlášení konkursních řízení na ředitele těchto příspěvkových organizací:

Podání přihlášky prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu je možné do 4. 3. 2024.