Pozvánka na SLAVNOST ŠKOLY a divadlo žáků SŠ

27.5.2019

Slavnost školy – 10. 6. v 17hod – Komunitní centrum Matky Terezy

Divadlo žáků 1. a 2. ročníku SŠ – 18. 6. v 16,30 – eurytmický sál školy